Alle effectief gewerkte jaren tellen voortaan mee voor pensioen

Alle effectief gewerkte jaren tellen voortaan mee voor pensioen

Wie langer werkt dan een volledige loopbaan van 45 jaar, wordt daar voortaan voor beloond in de berekening van zijn of haar pensioen. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), dat vandaag werd goedgekeurd op de ministerraad. De nieuwe pensioenberekening gaat op 1 januari 2019 in. Werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslissen om toch nog even verder te werken, plukten daarvan tot nog toe geen vruchten in de berekening van zijn of haar pensioen. Pensioenrechten werden opgebouwd tot en met 45 werkjaren, de jaren die men erna nog presteerde, telden niet meer mee.

Daar past minister Bacquelaine nu een mouw aan. Voor wie vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen in de pensioenberekening. Werknemers en zelfstandigen die langer werken dan 45 jaar, krijgen vanaf dan dus ook een hoger pensioen.

Daarnaast kondigt de minister aan dat hij ook de manier wil aanpassen waarop periodes van werkloosheid en brugpensioen meetellen in de pensioenberekening. In de pers was recent nog heel wat te doen rond een verhaal van twee Franstalige vriendinnen, waarvan de één een fors hoger pensioen krijgt dan de ander, ondanks het feit dat de eerste lange tijd werkloos is geweest.

Een nieuw koninklijk besluit moet dat soort situaties in de toekomst vermijden: de werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid (de tweede periode) en de dagen brugpensioen, zullen voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 berekend worden op basis van het minimum jaarrecht en niet meer op basis van het laatst verdiende loon.

Bacquelaine benadrukt wel dat er niet wordt geraakt aan de pensioenrechten die periodes van ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, beroepsziekte of moederschapsverlof dekken. Bovendien worden gemotiveerd tijdskrediet, loopbaanonderbrekingen en thematische verloven volledig gelijkgesteld, en berekend op basis van het laatst verdiende loon. Dat laatste geldt ook voor brugpensioen na een herstructurering in de onderneming, omwille van medische redenen of voor werknemers in zware beroepen.

bron: Belga