“Zitpenningen waren terecht, heb ervoor gewerkt”

Zitpenningen waren terecht, heb ervoor gewerkt

Gewezen Brussels burgemeester en oud-voorzitter van Samusocial, Yvan Mayeur, blijft erbij dat de zitpenningen die hij ontving bij Samusocial terecht waren. “Ik heb ervoor gewerkt”, antwoordde hij toen verschillende leden van de onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement vroegen of hij eraan denkt zijn zitpenningen terug te storten aan de daklozenorganisatie, zoals anderen dat reeds deden. Voor Mayeur kan er geen sprake zijn van het terug te betalen van zitpenningen indien dat zou overkomen als een schuldbekentenis. Voor de zitpenningen die hij nog ontving toen hij geen voorzitter van Samusocial meer was, wil hij dat wel overwegen. Hij wees er terloops ook op dat de journalisten hem nooit enige vraag gesteld hebben over de zitpenningen bij Samusocial.
De oud-voorzitter herhaalde dat volgens juristen de zitpenningen van Samusocial niet onder het inkomensplafond van 150% – mandatarissen kunnen met alle publieke mandaten niet meer verdienen dan 150 procent van het loon van een Kamerlid – valt. “Indien dat wel het geval geweest zou zijn, had ik de zitpenningen niet aanvaard”, vulde hij aan. Mayeur vindt wel dat er nood is aan duidelijke regels voor de vergoedingen van politici.
Hij wees er ook op dat hij van plan was geweest om tegen 2018 nog één mandaat over te houden, dat van burgemeester. Vandaag is Yvan Mayeur nog voorzitter van de raad van bestuur van de waterintercommunale Vivaqua.
Tijdens zijn inleidende verklaring had Mayeur er reeds op gewezen dat zijn bruto inkomsten die hij van Samusocial ontving – 15.400 euro bruto in 2014, 18.900 euro in 2015 en 16.800 euro in 2016, of gemiddeld 770 euro netto per maand – lager ligt dan was voorzien in de structuren van de stad Brussel en het gewest. De vergoedingen voor de bureauleden liggen volgens hem lager dan die het gewest sinds 2012 hanteert en voor de stad vanaf 2018 zal gelden. “We zijn dus ver van de ‘buitensporige vergoedingen’ waarover sprake in het voorstel voor de oprichting van de parlementaire onderzoekscommissie en de bedragen liggen ver van deze die in het Publifin-dossier genoemd zijn”, aldus Yvan Mayeur.

bron: Belga