EU-lidstaten stemmen pas in herfst over nieuwe vergunning glyfosaat

EU-lidstaten stemmen pas in herfst over nieuwe vergunning glyfosaat

De lidstaten van de Europese Unie beslissen zoals verwacht pas in de herfst over een nieuwe vergunning voor glyfosaat. Experts van de lidstaten wisselden vandaag een eerste keer van gedachten over het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met tien jaar te verlengen, maar namen nog geen standpunt in. Uitgerekend op de dag dat Vlaanderen het particulier gebruik van Roundup en andere onkruidverdelgers met glyfosaat verbiedt, zaten experts van de EU-lidstaten bijeen om zich te beraden over de beoogde verlenging van de vergunning van glyfosaat.

Het voorstel doet stof opwaaien nadat bleek dat de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om te voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kankerverwekkend zou worden genoemd. De Commissie houdt echter vast aan het oordeel van het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA), dat tot de conclusie kwam dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

De huidige vergunning loopt tot het einde van het jaar. Indien er geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen het voorstel ontstaat, dan moet de Europese Commissie normaliter de beslissing zelf nemen. Maar bevoegd eurocommissaris Vytenis Andriukaitis beklemtoonde deze week nog dat hij geen beslissing wil nemen zonder de politieke steun van de lidstaten.

bron: Belga