Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt verzilting in kust- en poldergebied

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zet vanaf vandaag een helikopter in om de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied te onderzoeken. De VMM wil met de resultaten aan de slag gaan om de verzilting tegen te gaan en oplossing te bieden in periodes van langdurige droogte. Het grondwater in het kust- en poldergebied is van nature verzilt waardoor er zowel zoet, brak als zout water aangetroffen wordt. Bedoeling van het onderzoek is om de juiste verdeling tussen de verschillende soorten water te meten en in kaart te brengen. Om dat volledig in kaart te brengen zet de VMM een helikopter in. Die vliegt systematisch langs lijnen op 250 meter afstand van elkaar.

Onderaan de helikopter hangt een hoepelvormige meetsonde van 30 op 11 meter. De helikopter vliegt op lage hoogte, zo’n 65 meter, zodat de meetsonde 30 meter boven de grond hangt. De snelheid is 30 tot 60 km/u. Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend vermogen van de ondergrond. Hieruit wordt de verziltingsgraad van het grondwater afgeleid. De elektromagnetische straling is onschadelijk voor mens en dier.

De metingen starten vandaag en zullen, afhankelijk van het weer, een drietal weken duren. Er zal vooral gemeten worden in het kust- en poldergebied vanaf de Franse grens tot het Boudewijnkanaal, het noorden van het Meetjesland en Linkerscheldeoever. Bebouwd gebied wordt zoveel mogelijk ontzien.

bron: Belga