Vijftigtal criminele vreemdelingen teruggestuurd in 2016

Vijftigtal criminele vreemdelingen teruggestuurd in 2016

Vorig jaar zijn er van de 3.252 gedetineerden die met een wettig verblijfsstatuut in ons land verblijven, 47 teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) na een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter. Voor die laatste getuigen de cijfers van “de afwezigheid van een streng terugkeerbeleid” bij de regering. Ons land heeft met een aantal landen een overeenkomst tot terugname van gedetineerden die in ons land criminele feiten pleegden en in de gevangenis verblijven. Voor een groot aantal van die partnerlanden is daarvoor wel eerst de toestemming van de gedetineerde zelf nodig. Voor gedetineerden uit onder meer Turkije, Marokko, Kosovo en Albanië is die toestemming geen voorwaarde.

Vorig jaar wees ons land in totaal 47 gedetineerden uit naar het land van herkomst. In 42 gevallen gebeurde dat met het akkoord van de gedetineerde, vijf anderen werden zonder akkoord overgebracht naar eigen land. In totaal verbleven in 2016 3.252 criminele vreemdelingen met een wettig verblijfsstatuut in Belgische gevangenissen.

Het grootste aantal buitenlandse gedetineerden met wettig verblijfsstatuut is afkomstig uit Marokko. Van de 1.095 Marokkanen werd er vorig jaar geen enkele uitgewezen, voor Dewinter een teken aan de wand van “het gebrek aan daadkracht in de regering om stoere woorden ook in daden om te zetten”. De meeste overgebrachte criminelen kwamen vorig jaar uit Nederland (24), Frankrijk (9) en Italië (4).

In totaal verblijven momenteel 4.589 criminele vreemdelingen – legale en illegale – in Belgische gevangenissen, op een totaal van 10.300 gevangenen.

bron: Belga