Samusocial – Peraïta weigert te antwoorden op vragen en verlaat commissie

Samusocial - Peraïta weigert te antwoorden op vragen en verlaat commissie

Pascale Peraïta, gewezen gedelegeerd bestuurder van Samusocial en ex-voorzitster van het Brusselse OCMW, heeft dinsdagnamiddag geweigerd om op de vragen van de onderzoekscommissie Samusocial van het Brussels Parlement te antwoorden. Na een korte verklaring verliet ze de zaal. In de verklaring wees Peraïta erop dat haar advocaat de commissievoorzitter er op 26 juni van had verwittigd dat ze geen enkele vraag zou beantwoorden als ze door de onderzoekscommissie zou worden uitgenodigd omdat ze zich zou beroepen op haar recht om te zwijgen. Peraïta werd op 23 juni door de gerechtelijke politie ondervraagd. “Ik zal aan de gerechtelijke autoriteiten alle verklaringen afleggen over Samusocial. Die autoriteiten zijn gebonden aan het geheim van het onderzoek. Ik heb zelfs geen kopie gekregen van mijn verhoor. Daarom beroep ik mij op het recht te zwijgen, dat onder meer gegarandeerd wordt door de Europese Conventie van de Rechten van de Mens”, aldus Peraïta, die commissievoorzitter Stefan Cornelis daarop de toestemming vroeg om de zaal te verlaten.

Cornelis wees erop dat ze als getuige gehoord wordt door de commissie, die alle licht wil brengen op het beheer van Samusocial. “Ik neem akte van het feit dat u beroep doet op het recht om te zwijgen, maar ik vraag u om uw standpunt te herzien.” Pascale Peraïta verliet daarop de commissiezaal met in haar spoor de vele aanwezige fotografen en cameralui. Daarop werd de commissie geschorst in afwachting van de hoorzitting met Rita Glineur, ook bestuurder bij Samusocial.

bron: Belga