Onderzoekscommissie Kazachgate rondt hoorzittingen af

Onderzoekscommissie Kazachgate rondt hoorzittingen af

Met de getuigenis van advocaat-generaal Jean-François Godbille sluit de onderzoekscommissie Kazachgate vandaag haar hoorzittingen af. Nadien start het werk van de experten en fracties richting conclusies en aanbevelingen. Die worden ergens in het najaar verwacht, maar of die in consensus tussen meerderheid en oppositie tot stand zullen komen, is erg twijfelachtig. De onderzoekscommissie Kazachgate schoot begin dit jaar uit de startblokken. Het dossier draait over de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011 plots groen licht kreeg in het parlement. De commissie gaat na of daar ongeoorloofde inmenging aan te pas kwam. Daarbij wordt richting Parijs gekeken. Via de Kazachse diplomatie had het Elysée begrepen dat een commerciële deal tussen Frankrijk en Kazachstan gebaat zou zijn met een oplossing voor de gerechtelijke problemen van de Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev in ons land.

Kringen in het Elysée stelden daarop een team advocaten samen, waar ook de gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker deel van uitmaakte. Chodiev en twee zakenpartners – Alijan Ibragimov en Alexander Mashkevitsh – konden aan een fraudeproces ontkomen omdat ze kort na de goedkeuring van de zogenaamde afkoopwet een schikking konden treffen.

De onderzoekscommissie ging na of er druk is uitgeoefend om die stemming te forceren. De twee andere onderzoeksluiken sloegen op de manier waarop de schikking met Chodiev en co is geregeld binnen het Brusselse parket-generaal en hoe Chodiev en Ibragimov indertijd de Belgische nationaliteit konden krijgen.

De voorbije week kreeg de onderzoekscommissie tien ministers uit de toenmalige regering over de vloer. De Brusselse advocaat-generaal Godbille zorgt vandaag voor het slotakkoord. Zijn naam viel in het dossier omwille van een schenking van 25.000 euro aan een scoutsorganisatie, waarvan Godbille in het verleden voorzitter was. Daardoor kon het Brusselse parket-generaal het onderzoek naar het Belgische luik van Kazachgate niet verder behandelen en moest het verhuizen naar Bergen.

Daarmee komen de hoorzittingen van de onderzoekscommissie aan hun einde. In theorie kunnen Chodiev en Ibragimov nog hun opwachting maken – zij krijgen alvast een dagvaarding in de bus – maar de advocaat van Chodiev liet al duidelijk verstaan dat zijn cliënt dat niet van plan is. Mochten er tijdens de latere bespreking van de conclusies en vaststellingen nog punten opduiken waarover onduidelijkheid bestaat, kunnen nog uitnodigingen worden verstuurd.

Dit najaar – tussen september en eind november – is het de bedoeling naar een rapport met aanbevelingen toe te werken. Het is zeer de vraag of die in consensus tot stand zullen komen.

De gemoederen liepen de voorbije maanden immers geregeld hoog op tussen meerderheid en oppositie, vooral dan commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) en Georges Gilkinet (Ecolo). Dat ging bijvoorbeeld over uitspraken van Van der Maelen in de media over het werk van de commissie, die de meerderheid in het verkeerde keelgat schoten. Van der Maelen en Gilkinet vonden dan weer dat de meerderheidspartijen te veel getuigen te snel wilden afhaspelen om voor het zomerreces de hoorzittingen te kunnen afronden.

bron: Belga