N-VA komt op voor religieuze minderheden in Midden-Oosten en Noord-Afrika

N-VA komt op voor religieuze minderheden in Midden-Oosten en Noord-Afrika

Morgen zal een meerderheid in de Kamer de resolutie van Kamerlid Peter Luykx goedkeuren die de regering oproept om de religieuze minderheden te beschermen in het Nabije en het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. “Facta, non verba (geen woorden maar daden)”, zei Peter Luykx, Kamerlid voor de N-VA in de taal die zijn partijvoorzitter graag hanteert, op de studiedag van de Werkgroep N-VA Internationaal dinsdagmiddag in het federaal parlement. Sinds de periode toen hij in de oppositie zat, komt Luykx op voor de religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. “Dat een meerderheid in de Kamer onze resolutie morgen goedkeurt toont onze rechtlijnigheid en vastberadenheid aan”, vindt Luykx. De resolutie roept de federale regering en dus ook de minister van Buitenlandse Zaken op de moord op leden van christelijke en andere religieuze minderheden in Egypte, Syrië, Libië en Irak, alsook de vervolgings- en geweldcampagnes tegen de christelijke gemeenschappen en alle religieuze en levensbeschouwelijke minderheden van Noord-Afrika, het Nabije en het Midden-Oosten “zonder voorbehoud en met de grootste krachtdadigheid te veroordelen”. Voorts moet onze regering “alle vormen van discriminatie en intolerantie op basis van godsdienst en levensbeschouwing volstrekt veroordelen”.

Voormalig diplomaat en ex-directeur-generaal van Buitenlandse Zaken Mark Geleyn gaf enkele pistes aan waartoe deze resolutie in de praktijk kan leiden, zoals het convoceren van ambassadeurs van landen die de resolutie met de voeten treden. “Ook de commissie Buitenlandse Zaken of politieke fracties kunnen druk zetten, en bij bilaterale bezoeken kan men ook een punt maken van de vervolging van christelijke of andere religieuze minderheden. Ten slotte kunnen ook dissidenten worden uitgenodigd om in ons parlement het woord te nemen”, aldus Geleyn.

Naast Luykx op het federale vlak heeft zijn collega Karl Vanlouwe in het Vlaams parlement overigens ook een meerderheid gekregen achter een gelijkaardige resolutie. “De bescherming van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika moet een speerpunt van ons buitenlands beleid worden”, vinden beide volksvertegenwoordigers.

Op de lezing in het federaal parlement vandaag sprak ook Dibo Habbabé, vertegenwoordiger van de Syrische katholieke kerk en lid van het Leuvense Centre for Eastern and Oriental Christianity. Hij gaf een overzicht van een aantal vervolgingen en moordaanslagen waarvan vertegenwoordigers en leden van de christelijke gemeenschappen in het Nabije Oosten blootstaan.

Staatssecretaris Francken vroeg in zijn inleiding aandacht voor het morele dilemma dat “het naar hier halen en beschermen van die vervolgde christenen, een must uit humanitair oogpunt, meteen ook betekent dat hun geopolitieke positie in hun thuislanden nog verzwakt”.

bron: Belga