Kleine bakfietsen moeten binnenkort op het fietspad

Kleine bakfietsen moeten binnenkort op het fietspad

Binnenkort hebben bakfietsen die niet breder zijn dan een meter, hetzelfde statuut als een fiets. Deze bakfietsen moeten dan op het fietspad. De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft daarvoor een aanpassing van de wegcode klaar, die nog moet worden goedgekeurd door de minister van Mobiliteit. Dat lijkt een formaliteit, de aanpassing zou wellicht nog dit jaar in voege kunnen treden. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen vandaag. Er zijn geen specifieke regels voor bakfietsen, waardoor deze zich moeten houden aan de regels voor fietsen, driewielers, vierwielers en gemotoriseerde rijwielen. “Maar die regels zijn eigenlijk voor niemand duidelijk”, aldus verkeersdeskundige Ivan Bruggeman aan de krant. “Zowel de bestuurders van bakfietsen als veel politieagenten weten niet precies wat wel en niet mag. Dat kan verregaande gevolgen hebben over aansprakelijkheid en wanneer er wel of geen proces-verbaal kan of mag uitgeschreven worden.”

De aanpassingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer brengen meer duidelijkheid. “Binnenkort geldt voor elke bakfiets die niet breder is dan één meter, ongeacht het aantal wielen dat het voertuig heeft, hetzelfde als voor een fiets. Dat betekent dat je ermee op het fietspad moet rijden en dat bestuurders ook in een aantal eenrichtingsstraten tegen het verkeer mogen inrijden. In feite hebben deze bakfietsen dezelfde rechten en plichten als een gewone fiets”, aldus de deskundige.

Voor alle andere bakfietsen, breder dan één meter of gemotoriseerd, gelden andere regels. Die moeten op de rijweg en vallen onder dezelfde verkeersregels als automobilisten.

bron: Belga