Stad Sint-Niklaas vraagt overleg met minister Schauvliege over sluiting asbeststort

De stad Sint-Niklaas wil een overleg met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouwomgeving Joke Schauvliege over het asbeststort van het bedrijf SVK. “De minister stelt dat wij tot het sluiten van het asbeststort zouden kunnen overgaan. Nochtans is de vergunningsverlenende overheid niet de stad, maar de provincie”, zegt het stadsbestuur. Het bedrijf had sinds 1 juni beslist om de aanvoer van asbestcementhoudend afval tijdelijk stil te leggen. Op 2 juni werden monsters genomen van het materiaal dat zich bevond op de geasfalteerde toegangsweg van de stortplaats. De Vlaamse Milieuhandhaving van het departement Omgeving, de vroegere milieu-inspectie, heeft toen een nieuw proces-verbaal opgemaakt, omdat het materiaal op de geasfalteerde toegangsweg van de stortplaats asbest bevatte. Het bedrijf krijgt ook bijkomende maatregelen opgelegd als de stortactiviteiten van asbest weer opgestart worden.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is verbaasd over de verklaringen van minister Schauvliege. “In de media stelde de minister onder meer dat het stadsbestuur tot het sluiten van het asbeststort zou kunnen overgaan. Nochtans is de vergunningsverlenende overheid niet de stad, maar de provincie. Daarom vraagt het stadsbestuur verduidelijking van de minister. We vragen aan de minister een dringend overleg met alle betrokken instanties. Bij elke beslissing moet de volksgezondheid vooropstaan.”

bron: Belga