2 geweigerde mensen mogen toch naar Tomorrowland

2 geweigerde mensen mogen toch naar Tomorrowland

De federale politie heeft een twintigtal e-mails gekregen van personen die de toegang tot het dancefestival Tomorrowland werden geweigerd. Na een grondig onderzoek en evaluatie van hun argumenten, is in twee gevallen het negatief advies opgeheven, meldt de federale politie in een persbericht. “De informatie die door hen werd aangebracht, was op het ogenblik van de initiële screening nog niet voorhanden”, aldus de federale politie. “In de andere gevallen werd de beslissing behouden. Deze personen zijn per mail verwittigd.”

De federale politie legt nog uit dat de vooruitgeschoven identiteitscontrole gebeurde op basis van artikel 34 van de Wet op het Politieambt. Daarbij kan de bestuurlijke overheid een identiteitscontrole toestaan en ook de manier waarop bepalen. “De mogelijkheid van dergelijke controle stond ook vermeld in de voorwaarden van de organisatie bij het aankopen van een toegangsticket”, aldus nog de federale politie, die zegt de controle op een transparante en wettelijke basis te willen uitvoeren.

De controle is vooruitgeschoven “omdat een identiteitscontrole ter plaatse niet alleen praktisch quasi onmogelijk zou zijn (heel lange wachttijden) maar ook een onveilige situatie zou creëren”, aldus nog het persbericht van de federale politie.

bron: Belga