Zand in de raderen van de Brusselse Werkgroep Politieke Vernieuwing

De werkgroep Politieke Vernieuwing in het Brussels Parlement had de bedoeling om nog voor het zomerreces een tekst over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen in te dienen, maar vrijdagmiddag is er op het laatste moment een kink in de kabel gekomen. Volgens meerdere bronnen zouden MR en cdH vertragingsmanoeuvres hebben uitgevoerd om zelf voorstellen te kunnen lanceren in het kader van hun coalitie-onderhandelingen voor Wallonië, de Franse gemeenschap en het Brussels gewest. De werkgroep heeft de voorbije maanden aan een voorstel van ordonnantie gewerkt, waarover in grote mate een akkoord was. Maar vrijdag kwam MR terug op een punt, het voorstel dat ook burgemeester en schepenen de vergoedingen voor zowel hun openbare als private mandaten volgens het Europese systeem (met vergoedingsschijven) moeten openbaar maken. Daarover willen de Franstalige liberalen nog een juridisch advies. Daarop zou ook cdH enkele dagen gevraagd hebben. Beide partijen wijzen ook op de verslechterde sfeer binnen de werkgroep doordat minister-president Rudi Vervoort (PS) voorstellen op de tafel van de Brusselse regering heeft gelegd over thema’s die ook in de werkgroep aan bod komen.
PS, DéFI, Ecolo en Groen zijn bereid om de tekst volgende week in te dienen, zodat de werkgroep nog voor het zomerreces met iets gekomen is. Bij Open Vld luidt het dat ze de tekst al ondertekend heeft, terwijl CD&V en N-VA vrijdag nog niet wilden beslissen.
Sp.a vindt dat er heel wat goede punten in de tekst zitten, maar voor Jef Van Damme ontbreken er zaken die voor de Vlaamse socialisten essentieel zijn zodat ze niet kunnen tekenen. Het gaat onder meer over de transparantie van overheidsbeslissingen, zowel van de regering als van de schepencolleges. De partij heeft hierover een voorstel van ordonnantie ingediend. De partij wil ook dat bij het inbrengen van de oppositie binnen instellingen van openbaar nut (ION) het aantal mandaten niet wordt verhoogd.

bron: Belga