Raadkamer buigt zich op 24 juli over dossier rond beweerde anarchistische terreurgroep

De Brusselse raadkamer zal zich op 24 juli opnieuw buigen over het dossier rond veertien personen die deel zouden hebben uitgemaakt van een anarchistische terreurgroep en verantwoordelijk zouden zijn voor een 150-tal feiten van onder meer weerspannigheid, vandalisme, diefstallen en brandstichtingen. Het dossier was in mei 2016 al ingeleid voor de raadkamer maar werd toen uitgesteld voor bijkomend onderzoek. Het federaal parket opende in 2008 een onderzoek naar mogelijke feiten van terrorisme binnen het Brussels anarchistisch milieu, meer bepaald door een groep mensen die zich “La Cavale” noemen. Dat onderzoek kwam in 2010 onder leiding van onderzoeksrechter Panou en spitste zich toe op betogingen en manifestaties die plaatsvonden sinds 2008, onder andere tegen de bouw van een nieuw gesloten opvangcentrum voor vluchtelingen in Steenokkerzeel, tegen de Europese instellingen en de eurocraten, de NAVO, de uitzettingen van vreemdelingen zonder papieren en de MIVB, maar ook tegen de komst van de nieuwe megagevangenis in Haren. De groep had het ook gemunt op alle symbolen van autoriteit, zoals politiekantoren en bewakingscamera’s, en symbolen van het kapitalisme, zoals de grote shoppingcentra en bedrijvenparken.
Het onderzoek werd intussen afgesloten en het federaal parket heeft nu zijn eindvordering klaar. Daarin beschuldigt het negen mensen van lidmaatschap van een terroristische groep en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Drie van die negen worden door het federaal parket ook beschouwd als leiders van de terreurgroep en nog minstens drie andere mensen zouden slechts één dag deel uitgemaakt hebben van de terreurgroep, naar aanleiding van onlusten bij een politiecommissariaat in de Marollen. Het federaal parket stelde ook een lijst op van 150 incidenten waarvoor de groep verantwoordelijk zou zijn.

bron: Belga