Natuurgebied kan voortaan goedkoop worden geërfd

Natuurgebieden kunnen voortaan goedkoop worden geschonken of overgeërfd. Dat is een van de maatregelen uit het nieuwe natuurbeleid dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister van Omgeving Joke Schauvliege. Natuurreservaten worden volledig vrijgesteld van belasting bij erven en schenken. Voor natuurgebieden varieert de vrijstelling tussen 50 en 100 procent, afhankelijk van de hoeveelheid natuurdoelen in het gebied.
De regering werd het vrijdag ook eens over het Vlaamse Natura 2000-programma. Dat is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit programma bevat beleidsmatige inspanningen en acties om de Europese natuurdoelen de komende jaren stapsgewijs te realiseren.

bron: Belga