Lerarenopleiding naar hogescholen en universiteiten

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen de hogescholen en de universiteiten als enige instaan voor de lerarenopleidingen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. Nu worden die bijvoorbeeld ook nog gegeven aan Centra voor Volwassenenonderwijs. De opleidingen worden vanaf dan allemaal bachelor- en masteropleidingen. Met de hogescholen en universiteiten worden overeenkomsten uitgewerkt zodat de opleidingen worden versterkt op vlak van diversiteit, klasmanagement, vakdidactiek, taalintensief lesgeven en grootstedelijke problematiek.

bron: Belga