Leerlingenbegeleiding wordt opgewaardeerd

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wordt een nieuwe voorwaarde om als school te worden erkend. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van Onderwijsminister Hilde Crevits. De schoolinspectie zal er voortaan ook gericht op controleren. Een kwaliteitsvolle begeleiding van de leerlingen is in de eerste plaats een taak van de school, stelt de regering duidelijk. Ze wordt daarbij ondersteund door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en de pedagogische begeleidingsdienst. Elke school moet voortaan een zorgcoördinator aanstellen. Basisscholen doen dat al, in de toekomst wordt dat ook verwacht van secundaire scholen.
“De CLB’s krijgen de opdracht om veel nauwer te gaan samenwerken en hun expertise te delen”, zegt Crevits vrijdagavond. “Ze moeten ook veel meer aandacht besteden aan leerlingen in kansarmoede, leerlingen die spijbelen en vroegtijdige schoolverlaters.”
De openingsuren van de CLB’s worden uitgebreid, zodat ouders en leerlingen er ook buiten de schooluren terechtkunnen. Tijdens de meeste vakantieperiodes zal binnen een regio minstens één centrum open zijn.
Ook het medisch onderzoek blijft een taak van de Centra.

bron: Belga