Grotere fiscale vrijstelling voor restauratie onroerend erfgoed

De fiscale aftrek voor het onderhoud en de restauratie van onroerend erfgoed gaat omhoog. Dat is het gevolg van een ontwerpdecreet dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde op voorstel van minister-president Geert Bourgeois. Totnogtoe kon de fiscale aftrek enkel worden gebruikt voor gebouwen die niet verhuurd worden en publiek toegankelijk zijn. Die voorwaarde vervalt. De aftrek kan voortaan ook worden toegepast voor landschappen en archeologische zones.
Vanaf nu kan ook het volledige bedrag van de werken worden aangegeven in plaats van de vroegere 50 procent en de belastingvermindering bedraagt 40 in plaats van 30 procent. Daar staat tegenover dat de aftrek niet langer kan worden gecombineerd met een erfgoedpremie.
De regering raakte het ook eens over de aanpassingen aan het onroerend erfgoeddecreet, die in het najaar in wetgeving zullen worden omgezet. Zo wordt het aantal vrijstellingen van het archeologisch vooronderzoek uitgebreid en komt er een premie voor het verplicht uit te voeren vooronderzoek met ingreep in de bodem. De premie voor buitensporige opgravingskosten wordt verhoogd van 40 tot 80 procent.
Buiten de archeologische sites zal een archeologienota enkel nog moeten worden opgesteld voor percelen groter dan 5.000 vierkante meter in plaats van 3.000.

bron: Belga