Kamer – Vonnis onderhoudsplicht moet mogelijkheid machtiging vermelden

Het vonnis dat het onderhoudsgeld vastlegt, zal in de toekomst ook vermelden dat het verschuldigde bedrag bij nalatigheid rechtstreeks kan worden ontvangen van de werkgever van de betrokken ouder. De Kamer heeft daarvoor donderdag unaniem een wetsvoorstel van N-VA goedgekeurd. Indien een onderhoudsplichtige op een jaar tijd gedurende twee maanden geen bijdrage betaalt, kan de rechter een machtiging toestaan. Daardoor kan de schuldeiser aan de werkgever van de onderhoudsplichtige ouder vragen de geldsom rechtstreeks te ontvangen.
Volgens initiatiefneemster Goedele Uyttersprot (N-VA) blijkt uit de praktijk dat niet zo vaak een beroep wordt gedaan op die mogelijkheid. Nochtans zijn er vandaag nog steeds te veel onderhoudsplichtigen die proberen zich aan de betaling te onttrekken, zegt Uyttersprot. Per dag worden gemiddeld zeven klachten geregistreerd voor familieverlating of wegens het niet-betalen van onderhoudsbijdragen.
Het vonnis dat de onderhoudsplicht vastlegt, moet daarom in de toekomst vermelden dat de bijdrage rechtstreeks van de werkgever (of een andere instantie) kan worden gevraagd. Het gaat louter om extra informatie. Bedoeling is de onderhoudsplichtige aan te manen zijn verplichting na te komen, maar ook de schuldeiser in te lichten over die mogelijkheid indien er moeilijkheden bij de betaling opduiken.

bron: Belga