Kamer pakt schijnerkenningen aan

De Kamer heeft een reeks maatregelen goedgekeurd die gericht zijn tegen de schijnerkenning van kinderen, louter om aan verblijfspapieren te geraken. Daardoor kan een schijnerkenning nietig worden verklaard, ook wanneer ze pas na verloop van tijd wordt ontdekt. Naast de meerderheid keurden ook sp.a en Vlaams Belang de tekst goed. PVDA stemde tegen terwijl de rest van de oppositie zich onthield. Het fenomeen van schijnrelaties met het oog op het verkrijgen van papieren vertoonde de afgelopen jaren een verschuiving. Eerst ging het om schijnhuwelijken, nadien volgden de schijnsamenwoonsten. Zodra die werden aangepakt, verschoof het fenomeen zich naar de schijnerkenningen.
De preventieve maatregelen hebben de bedoeling mensen bewust te maken dat schijnerkenningen met het oog op verblijfsrecht niet door de beugel kunnen. Zo zou de ambtenaar van burgerlijke stand in geval van twijfel een erkenning kunnen uitstellen of weigeren. Bovendien zullen mensen niet langer in eender welke gemeente of bij eender welke notaris een kind kunnen erkennen. Dat moet ‘forum shoppen’ vermijden, waarbij men bij verschillende gemeenten of notarissen probeert om een kind erkend te krijgen.
Naast de preventieve maatregelen zijn er de repressieve ingrepen. Zo wordt misbruik bestraft en kunnen schijnerkenningen nietig verklaard worden, ook wanneer de schijn pas na verloop van tijd ontdekt wordt. Ook wordt een schijnerkenning en de poging tot strafbaar gesteld.

bron: Belga