Eén op vijf teruggekeerde Syriëstrijders is vrouw of minderjarig

Eén op vijf teruggekeerde Syriëstrijders is vrouw of minderjarig

Van alle Syriëstrijders die de afgelopen jaren teruggekeerd zijn naar ons land, is één op de vijf vrouw of minderjarig. Dat blijkt uit een update van de terreurlijst van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse OCAD, die bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) heeft vrijgegeven na een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel. De CD&V’er vraagt aandacht voor de begeleiding van die specifieke groep. Minister Jambon is het daarmee eens. De Belgische terreurlijst telt momenteel 621 personen. Daarvan zijn er 121 waarvan het OCAD vermoedt dat ze na een verblijf in Syrië terug in ons land zijn, onder wie 23 vrouwen en één kind. Die kwetsbare groep is dus goed voor bijna 20 procent van alle teruggekeerde Syriëstrijders in ons land.

“De groeiende terugkeer van het aantal vrouwen en kinderen baart mij zorgen”, zegt Yüksel. “Het gaat hierbij om minderjarigen die indertijd naar het ‘kalifaat’ werden meegenomen door hun vader of moeder, of die in Irak en Syrië werden verwekt. Gezien de eerste Syriëstrijders vijf jaar geleden vertrokken zijn, verdient dit zeker onze aandacht”, klinkt het.

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon is het daarmee eens. “Er is wel degelijk een specifieke aanpak nodig om de groeiende terugkeer van vrouwen en kinderen op te vangen”, klinkt het in zijn antwoord op de parlementaire vraag van Yüksel. Volgens de minister speelt het lokale niveau daarin een belangrijke rol, bijvoorbeeld binnen de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC). Bovendien wordt zo’n aanpak ook besproken in het kader van de opvolging van teruggekeerde Syriëstrijders binnen de 23 ‘local task forces’ (LTF’s) in ons land.

bron: Belga