Brussels parlementslid Barbara d’Ursel de Lobkowicz (DéFI) overleden

Brussels parlementslid Barbara d'Ursel de Lobkowicz (DéFI) overleden

Brussels parlementslid Barbara d’Ursel de Lobkowicz (DéFI) is op 60-jarige leeftijd overleden. Ondanks de ziekte waartegen ze gedurende maanden streed, bleef ze toch nog politiek actief. Ze was ook advocate en bedrijfsjuriste. Zowel haar eigen formatie als de MR brachten vandaag hulde aan de politica. DéFI wees op haar parlementaire en politieke werk, dat ze verzwakt door haar ziekte met moed voortzette. De partij maakte ook haar medeleven over aan haar echtgenoot Stéphane de Lobkowicz (gewezen MR-parlementslid en nadien lid van cdH) en hun kinderen.

De MR zegt “met diepe droefheid” het overlijden van het parlementslid te hebben vernomen. Fractieleider Vincent De Wolf wees op “de zeer actieve bijdrage” van Barbara d’Ursel de Lobkowicz in de commissie Leefmilieu waar ze zich inzette voor het dierenwelzijn.

d’Ursel de Lobkowicz was sinds 2014 lid van het Brussels Parlement.

bron: Belga