“Boerkiniverbod blijft, desnoods sleept men ons voor de rechtbank”

Boerkiniverbod blijft, desnoods sleept men ons voor de rechtbank

Antwerps schepen voor Diversiteit en Integratie & Inburgering Fons Duchateau (N-VA) zegt donderdag in een eerste reactie op het negatieve advies van Unia rond het boerkiniverbod dat het verbod in Antwerpen gewoon van kracht zal blijven. “Desnoods daagt men de stad voor de rechtbank”, zegt hij. “Dan zal ik het verbod daar verdedigen. Het is de enige houding die ik in eer en geweten kan aannemen.” Duchateau betreurt naar eigen zeggen dat Unia zich tegen het verbod uitspreekt, “ondanks de bezorgdheid die we overmaakten inzake vrouwenrechten”. Momenteel is er nauwelijks vraag naar zwemmen in boerkini, maar Duchateau vreest dat het intrekken van het verbod daar verandering in zou brengen. “De toegeving aan een paar misnoegde individuen, kan ervoor zorgen dat de boerkini via groepsdruk straks de norm wordt voor ‘goede’ moslima’s”, zegt hij. “Unia laat zich met dit advies voor de kar spannen door mensen die lak hebben aan gelijkheid en discriminatie van de vrouw vanzelfsprekend vinden.” Duchateau vreest ook dat het toelaten van boerkini’s een stap zou zijn richting separatisme tussen “boerkinizwembaden” en “witte zwembaden”.

Unia-directeur Els Keytsman erkent dat er gevallen kunnen zijn waarbij druk wordt uitgeoefend op vrouwen om een boerkini te dragen. “Maar een verbod is niet de juiste manier om dat aan te pakken, want dat beperkt net weer de keuzevrijheid”, zegt ze. “Als een lokaal bestuur lucht krijgt van dergelijke sociale druk, moet het met die mensen in dialoog gaan. De argumenten van meneer Duchateau komen vanuit een buikgevoel, wij willen het debat graag objectiveren.”

bron: Belga