Akkoord over kinderbijslag in Franstalig België

Akkoord over kinderbijslag in Franstalig België

De Waalse regering heeft donderdag het voorontwerp van decreet van cdH-minister Maxime Prévot over de vernieuwde kinderbijslag vanaf 2019 goedgekeurd. De regering PS-cdH had daarover in februari al een akkoord bereikt, maar door de politieke crisis aan Franstalige kant was er discussie ontstaan over de uitvoering en timing van het nieuwe model. “We hebben zin voor verantwoordelijkheid”, aldus Waals minister-president Paul Magnette (PS) na afloop van de ministerraad. Die ministerraad duurde amper een uur en een kwartier voor 124 agendapunten. Dat kwam omdat cdH een vijftigtal punten blokkeerde.

Bevoegd minister Prévot sprak van een “sereen en hoffelijk” klimaat waarin “iedereen zijn verantwoordelijkheid genomen heeft”.

“Het had geen zin terug te komen op onze afspraken, zeker gezien de stappen die we gezet hebben voor de kwetsbaren, de weeskinderen en de personen met een handicap”, aldus PS-minister van Begroting Christophe Lacroix.

Het had volgens hem ook geen zin om een akkoord over de kinderbijslagen afhankelijk te maken van het akkoord over de afschaffing van het kijkgeld, een dossier dat het cdH blokkeert.

Er blijven wel vragen over de financiële impact van het nieuwe kinderbijslagmodel dat Wallonië wil invoeren. Er is sprake van een meerkost van 9 miljoen euro in 2019 en 45 miljoen euro in 2023, bevestigt Magnette. “Dat wordt een zaak die de volgende regering in rekening moet brengen”, klonk het.

bron: Belga