20 procent meer kraamzorgdossiers in 2016

20 procent meer kraamzorgdossiers in 2016

Het aantal gezinnen in Vlaanderen dat een beroep doet op kraamzorg zit in de lift. Zo werden er in 2016 13.574 dossiers kraamzorg geregistreerd, 20 procent meer dan de 11.394 dossiers in 2015. “Deze stijging was te verwachten: enerzijds hebben we te maken met de verkorte verblijfsduur na bevalling in het ziekenhuis, anderzijds verkiezen meer en meer gezinnen zorg en ondersteuning op maat aan huis”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA). In 2016 werden er gemiddeld 30,17 uren kraamzorg verleend per gezin. Dit is een daling van 8 procent in vergelijking met 2015 toen het gemiddelde 32,72 uren bedroeg. Het totaal aantal verleende uren kraamzorg is wel gestegen naar bijna 410.000 uren, een stijging met 0,25 procent.

Kijken we naar het aantal gezinnen, dan is de provincie Oost-Vlaanderen koploper met 3.468 gezinnen die een beroep deden op de kraamzorg. Limburg sluit de rij met 1.602 dossiers. Als we kijken naar het gemiddeld aantal uren kraamzorg verleend per gezin draaien de rollen om. Dan spant Limburg de kroon met 36,06 uren, Oost-Vlaanderen komt achteraan met 27,23 uren. “De provinciale verschillen in gemiddeld aantal uren per dossier dienen verder uitgeklaard te worden en onderstrepen het belang van monitoring van de kraamzorg”, zegt volksvertegenwoordiger Peter Persyn.

Volgens Persyn is de verwachting dat de stijging van de kraamzorg zich ook de komende jaren doorzet.

bron: Belga