Pasquale Nardone legt eed af als 3e schepen Linkebeek bij burgemeester Geeurickx

Tijdens de gemeenteraad van Linkebeek die nauwelijks enkele minuten duurde heeft woensdagavond Pasquale Nardone (LB) in handen van de nieuwe burgemeester Valerie Geeurickx (LB) de eed afgelegd als schepen. Linkebeek heeft voor het eerst in meer dan 10 jaar recht op een derde schepen, sinds Geeurickx vorige week door Vlaams minister Homans werd benoemd tot burgemeester. Met de benoeming van Geeurickx komt er een einde aan een jarenlange soap rond de benoeming van een burgemeester in Linkebeek. De Franstalige meerderheidsfractie LB, die 13 van de 15 raadszetels bezit, droeg in de periode 2006-2016 herhaaldelijk Damien Thiéry voor als burgemeester, maar diens benoeming werd wegens overtredingen van de taalwetgeving telkens geweigerd door de achtereenvolgende Vlaamse ministers van Binnenlands Bestuur, beslissingen die in beroep ook telkens door de Raad van State gehandhaafd bleven. Homans weigerde in het voorjaar van 2017 ook de voordracht van Yves Ghequière, maar aanvaardde wel deze van Valerie Geeurickx.
Geeurickx stelde na afloop van de gemeenteraad dat zij als legalist wel degelijk de taalwetten zal naleven. Ze staat wel achter het beroep dat Linkebeek heeft ingediend bij de Raad van State tegen de beslissing van Homans om het taalregister te vernietigen dat faciliteitengemeenten zoals Linkebeek wilden opstellen om ervoor te zorgen dat Franstaligen slechts één keer om de vier jaar een aanvraag moeten indienen om documenten in hun taal te ontvangen. “Ik ben geen jurist, maar de onduidelijkheden over deze affaire moeten uitgeklaard worden”, aldus Geeurickx. “Damien Thiéry zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 opnieuw onze lijst trekken en ik zal deel uitmaken van die lijst. Voor de rest werken wij in Linkebeek steeds als een ploeg”.

bron: Belga