Vlaamse begroting kan structureel in evenwicht zijn in 2018

Vlaamse begroting kan structureel in evenwicht zijn in 2018

De Vlaamse begroting kan in 2018 structureel in evenwicht zijn. Dat staat in het begrotingsadvies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). In dat advies dringen de Vlaamse sociale partners er bij de Vlaamse regering ook op aan de investeringsuitgaven sneller te laten stijgen dan de andere uitgaven. Na moeilijke jaren met de nodige besparingen, kan de Vlaamse regering haar begroting voor 2018 opmaken onder een gunstiger economisch gesternte. De economische groeiverwachtingen zijn opgekrikt en er lijkt wat meer financiële ademruimte te komen.

Nominaal stevent Vlaanderen volgend jaar wel af op een tekort van 1,153 miljard euro, maar dat bedrag is bijna volledig toe te schrijven aan de eenmalige verrekening van de opcentiemen (zoals vastgelegd in de Bijzondere Financieringswet). Zonder die eenmalige correctie zou de regering-Bourgeois volgend jaar kunnen landen op een nominaal tekort van 50 miljoen euro. Structureel – dus los van conjunctuurschommelingen en eenmalige factoren – is er bij ongewijzigd beleid sprake van een evenwicht in 2018.

Toch mag Vlaanderen volgens de SERV niet op haar lauweren rusten. De sociaal-economische uitdagingen blijven groot, menen de sociale partners. Vlaanderen moet bijvoorbeeld blijven investeren en moet ervoor zorgen dat de investeringsuitgaven sneller stijgen dan de andere uitgaven.

Verder steunt de SERV de Vlaamse regering “om in de geplande dialoog met de Europese Commissie oplossingen te zoeken voor de verwerking van strategische investeringen in de begroting”. De SERV lijkt zich daarmee achter de vraag van de Vlaamse regering te scharen om grote en strategische investeringen, denk aan Oosterweel, op een boekhoudkundig andere manier te verwerken.

Wat de Vlaamse schulden betreft, vraagt de SERV voorzichtig te zijn met het aangaan van nieuwe schulden. SERV-voorzitter Ann Vermorgen: “Nu de economische groeiverwachtingen voor 2017 en 2018 gunstig zijn, komt er meer ademruimte voor de Vlaamse begroting. Toch blijven groeibevorderende initiatieven belangrijk voor onze Vlaamse economie. Verder pleiten de sociale partners ervoor om zeer voorzichtig te zijn met het aangaan van nieuwe schulden. Dat kan enkel voor strategische investeringen.”

bron: Belga