Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich uit over Belgische boerkaverbod

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet dinsdag een uitspraak over het Belgische boerkaverbod. Sinds midden 2011 is het in ons land verboden om op openbare plaatsen het aangezicht gedeeltelijk of volledig te bedekken. Het Hof doet uitspraak over twee afzonderlijke zaken, waarbij drie moslimvrouwen het verbod aanvochten. De eerste zaak gaat over twee vrouwen die in 2009 en 2011 een boete kregen voor het dragen van hun boerka in Etterbeek en Molenbeek. In 2011 probeerden ze via het Grondwettelijk Hof de wet te laten schorsen en later te vernietigen, maar beide eisen werden afgewezen.
De tweede zaak gaat over het boerkaverbod dat Pepinster, Dison en Verviers invoerden in 2008 via een gemeenteverordening. Een moslima uit Dison trok in augustus 2008 naar de Raad van State om de vernietiging van het verbod te vragen, maar het rechtscollege wees de zaak in 2011 af.
In beide zaken wordt voor het EHRM onder meer artikel 8 (recht op privacy), 9 (godsdienstvrijheid) en 10 (vrijheid van meningsuiting) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aangehaald, in combinatie met artikel 14 (verbod op discriminatie).
In 2014 moest het EHRM zich ook al eens uitspreken over het boerkaverbod in Frankrijk. Een anonieme Franse vrouw had klacht ingediend tegen de Franse staat wegens discriminatie, maar het Hof gaf haar ongelijk. Het volgde de argumentatie van de Franse staat, dat de boerka in strijd is met de gelijke rechten en het “samenleven” onmogelijk maakt.

bron: Belga