EU-parlement legt internationale luchtvaart deelname aan emissiehandelssysteem op

EU-parlement legt internationale luchtvaart deelname aan emissiehandelssysteem op

Vanaf 2021 zal ook de internationale luchtvaart, die van en naar de Europese Unie vliegt, moeten bijdragen aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dat heeft de milieucommissie van het EU-parlement dinsdag beslist. De parlementsleden willen op die manier de druk op de ICAO hoog houden. In de schoot van die Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de VN werd in de herfst van 2016 afgesproken dat de luchtvaartsector vanaf 2021 moet investeren in andere, duurzame sectoren om haar eigen CO2-uitstoot te compenseren. Hoe die ‘Global Market-Based Measure’ of GMBM er concreet moet uitzien, wordt nu uitgewerkt.

In de Europese Unie valt de luchtvaartindustrie al sinds 2012 onder het bestaande emissiehandelssysteem voor CO2 (ETS). Voor de uitstoot van CO2 tijdens vluchten binnen de EU, moeten emissierechten worden voorgelegd. Van het totale aantal beschikbare rechten krijgt de sector 82 procent gratis, de overige beschikbare rechten worden geveild. Maatschappijen die meer uitstoten dan hun emissierechten toelaten, moeten hun uitstoot beperken of rechten bijkopen. Omdat de Verenigde Staten en andere landen verzet aantekenden tegen de integratie van de internationale luchtvaart in EU-ETS, werden die vrijgesteld van deelname aan de emissiehandel.

Begin februari stelde de Europese Commissie voor hoe ze de CO2-uitstoot door de luchtvaart verder wil beperken in de periode 2021-2030, in het kader van het aankomende ICAO-mechanisme. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, wordt het plafond van beschikbare emissierechten verder verlaagd en moeten de inkomsten van de emissiehandel naar groen beleid gaan. Maar de internationale luchtvaart zou nog steeds niet aan EU-ETS moeten deelnemen. Over dat laatste punt besliste de milieucommissie van het parlement dinsdag echter anders. Na 2020 wordt ook dat deel van de luchtvaartsector bij het Europese emissiehandelssysteem betrokken.

“De ICAO heeft in 2016 een klein stapje in de richting van een internationaal beprijzingsmechanisme voor luchtvaartemissies gezet. Die deal was echter heel zwak en moet nog verder uitgewerkt worden”, legt Europarlementslid Bart Staes (Groen) uit. “Daarom wil het Europees Parlement druk op de ketel houden. Eerst zien, dan geloven.”

Het voorstel werd door 57 commissieleden goedgekeurd, 3 stemden tegen, 6 onthielden zich. In september stemt de plenaire vergadering over de tekst, waarna de onderhandelingen met de lidstaten van start kunnen gaan.

bron: Belga