“Bundel Vlaamse initiatieven in Brussel in één pakket”

Bundel Vlaamse initiatieven in Brussel in één pakket

Het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel is breed, maar te versnipperd. Dat kan volgens Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe een stuk efficiënter. In een conceptnota pleit de N-VA’er ervoor alle Vlaamse initiatieven in Brussel te bundelen in één geïntegreerd pakket. Dat gaat dan van consultatiebureaus tot kinderopvang, scholen en culturele centra. De Vlaamse Gemeenschap is op allerlei vlakken actief in Brussel. Dat gaat van scholen tot welzijnsinstellingen tot culturele instellingen. Prijskaartje voor dat alles: 1 miljard euro per jaar. Volgens Vanlouwe kan een en ander wel efficiënter georganiseerd worden. In zijn conceptnota doet Vanlouwe een aantal voorstellen om het aanbod “zichtbaarder en aantrekkelijker” te maken. Bedoeling is om te komen tot een minder versnipperd en meer geïntegreerd aanbod.

Vanlouwe: “Vlaanderen is opvallend aanwezig in Brussel, maar op dit moment gebeuren vele initiatieven en inspanningen te veel los van elkaar, terwijl die elkaar veel meer zouden moeten versterken in een ‘ketenbenadering’. Met een geïntegreerd aanbod we zo veel mogelijk Brusselaars betrekken bij de Vlaamse Gemeenschap.”

Concreet denkt het N-VA-parlementslid onder meer aan het registreren, verzamelen en bundelen van gegevens over het zorg- en onderwijstraject dat Brusselse ouders en kinderen afleggen in Vlaamse instellingen en voorzieningen (consultatiebureaus, kinderopvanginitiatieven, scholen,…), want vandaag wordt die informatie volgens hem onvoldoende bijgehouden.

Verder zouden het onderwijs, de tewerkstellingsprojecten, de arbeidsbemiddelingsdiensten en het bedrijfsleven “meer moeten samenwerken om de jeugdwerkloosheid doortastend aan te pakken”.

bron: Belga