“Beleid wel degelijk beslist en uitvoerig toegelicht”

Beleid wel degelijk beslist en uitvoerig toegelicht

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) ontkent dat er geen regeling zou zijn voor het in kaart brengen van identiteitscontroles, dit om etnisch profileren bij de politie in kaart te brengen. Hij citeert daarvoor notulen uit een overlegcomité van de politiezone. Somers had maandagavond tijdens een debat laten weten dat agenten in de zone sinds mei telkens moeten laten registreren wie aan een identiteitscontrole wordt onderworpen en waarom, dit om te kijken of het politiekorps etnisch profileert. Mechelen zou, als voortrekker, het eerste korps in het land hebben dat dit doet.

Marc Hendrickx, eerste schepen (N-VA) in Mechelen, liet dinsdag dan weer weten dat hij van een dergelijke regeling geen weet had en sprak onder meer van een rem op het politiewerk. Hij vroeg om een debat ten gronde in de politieraad.

Niet veel later reageert Somers op zijn beurt, verwijzend naar notulen van een zitting van het basisoverlegcomité (BOC) van de politie in maart. In het citaat wordt verwezen naar de “Registratie van controles”, met als doel te “komen tot transparantie rond controles, door de controles die op het terrein gebeuren te vatten op een transparant meldingsformulier”. Daarbij wordt gemeld dat “vooral de reden van controle van groot belang is”.

“Op deze vergadering waren vertegenwoordigers van alle politievakbonden aanwezig, een belangrijk deel van het politiemanagementteam, de korpschef, collega-burgemeester Eddy Bevers en ikzelf”, zegt Somers over het verslag. “Dit basisoverlegcomité was integraal gewijd aan het diversiteitsbeleid van de lokale politie. Uit dit verslag kan u opmaken dat dit beleid wel degelijk beslist en uitvoerig toegelicht werd.”

bron: Belga