11 juli – “Nieuwe Vlaamse bevoegdheden aaneenschakeling van gemiste kansen”

11 juli - "Nieuwe Vlaamse bevoegdheden aaneenschakeling van gemiste kansen"

Oppositiepartij Groen vraagt dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois aan de slag gaat met de bevoegdheden die na de zesde staatshervorming werden overgedragen, alvorens er nieuwe bevoegdheden bij te vragen. “Het lijkt er op dat de nieuwe Vlaamse bevoegdheden een aaneenschakeling zijn van gemiste kansen”, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. Minister-president Bourgeois herhaalde maandag, aan de vooravond van 11 juli, zijn pleidooi voor een zevende staatshervorming na de verkiezingen van 2019. Hij pleitte ervoor dat arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en personenbelasting volledig naar Vlaanderen worden overgeheveld.

Groen ging na wat de Vlaamse regering de voorbije drie jaar heeft gedaan met de bevoegdheden die na de vorige ronde institutionele hervormingen naar de deelentiteiten doorschoven. Volgens Rzoska “mismeestert” de regering-Bourgeois die nieuwe bevoegdheden. “Misschien moeten Geert Bourgeois en zijn collega’s eerst aantonen dat ze de weg weten met deze nieuwe bevoegdheden, voor ze alweer om meer autonomie en middelen gaan vragen”.

De groene fractieleider merkt op dat de Vlaamse regering de nieuwe bevoegdheden vooral lijkt te gebruiken om te besparen. Hij haalt daarbij de kinderbijslag en het huurbeleid als voorbeelden aan. Ook stipt Rzoska aan dat Vlaanderen nauwelijks gebruikmaakt van zijn fiscale autonomie. Hij ziet daarnaast weinig tot geen beweging rond bijvoorbeeld een eigen Vlaams justitiebeleid of de hulpmiddelen voor personen met een handicap.

bron: Belga