Politieke crisis Franstalig België – CdH, MR en Ecolo morgen opnieuw samen in Namen

Politieke crisis Franstalig België - CdH

CdH, MR en Ecolo zitten vanaf 10 uur opnieuw samen in de Griffie van het Waals Parlement om verder te praten over behoorlijk bestuur, zo is vernomen. De drie partijen vergaderden vorige week reeds zonder echte vooruitgang te boeken. Ecolo wil een akkoord over goed bestuur voordat er gepraat kan worden over de vorming van nieuwe meerderheden in Wallonië, Brussel en de Frase gemeenschap. Dat werd op het politiek bureau van de groenen nogmaals bevestigd. Ecolo staat overigens open voor gesprekken met alle partijen. “De huidige context zorgt voor heel wat uitdagingen. Deze crisis biedt de kans om naar een nieuw soort democratie over te schakelen. Wij vinden bijvoorbeeld dat de administratie gedepolitiseerd moet worden, de burger een grotere participatie moet krijgen in het functioneren van onze democratie, er een grote proportionaliteit bij de verkiezingen moet zijn en een decumul moet ingevoerd worden om nieuwe mensen een kans te geven”, verklaarden de Ecolo-covoorzitters Zakia Khattabi en Patrick Dupriez.

De vergadering kan beslissend zijn. De Franstalige groenen willen immers niet dat de gesprekken nog weken aanslepen: “Indien we de deadline van 21 juli willen halen en resultaten halen om uit de huidige regimecrisis te geraken, moet de vergadering van morgen leiden tot duidelijke engagementen”.

DéFI zal ook niet aanwezig zijn. Partijvoorzitter Olivier Maingain verkiest bilaterale contacten over de voorstellen die DéFI vorige maandag goedkeurde.

De voorzitter van het cdH, Benoît Lutgen, heeft vandaag nog niemand kunnen overtuigen om in een coalitie zonder de PS te stappen of deze te steunen. CdH en MR hebben in Wallonië een krappe meerderheid, maar zijn aangewezen op Ecolo en/of DéFI in Brussel of in de Franse gemeenschap.

bron: Belga