Geert Versnick (Open Vld) stapt vervroegd op als Oost-Vlaams gedeputeerde

Geert Versnick (Open Vld) stapt vervroegd op als Oost-Vlaams gedeputeerde

Geert Versnick (Open Vld) stapt vervroegd op als gedeputeerde van Oost-Vlaanderen. Dat kondigt hij in een mededeling aan. Hij meent dat zijn integriteit op ongefundeerde manier in twijfel getrokken werd over zijn reizen, die hij ondernam als gedeputeerde bevoegd voor internationale relaties, naar Vietnam. Versnick betreurt dat het debat niet gevoerd werd in de provincieraad, maar in de pers. Hij legt zijn mandaat neer bij de start van het komende politiek jaar. De Open Vld’er had eerder reeds beslist om de politiek te verlaten aan het einde van de legislatuur. Vandaag lekte uit dat Versnick hotelrekeningen en duurdere vliegtickets van zijn tussenstops in Bangkok ingediend heeft als onkosten bij de provincie Oost-Vlaanderen, terwijl die stops geen deel uitmaken van zijn economische missies naar Zuidoost-Azië. “Mijn integriteit is zeer belangrijk voor mij. Omdat deze, weze het zoals hieronder blijkt op ongefundeerde manier, in twijfel wordt getrokken en een sereen debat onmogelijk is gemaakt, heb ik beslist om mijn uitstap te vervroegen”, schrijft hij.

Versnick stelt dat hij als gedeputeerde acht keer in Vietnam geweest. “Viermaal werd er een tussenstop gehouden in Bangkok waarvoor kosten gedeclareerd werden aan de provincie. Daar mijn aanwezigheid kaderde in de verbreding van de economische relaties van Oost-Vlaanderen in Zuidoost-Azie, werden de gemaakte kosten aangegeven en ingebracht. Deze kosten zijn gefiatteerd door de provincie en staan vermeld in de nota’s voorafgaand aan de missies. In Bangkok onderhield ik contacten met de ambassadeur en ambassademedewerkers met als finaliteit de opportuniteiten voor Oost-Vlaanderen in kaart brengen”, licht hij toe.Thailand was volgens Geert Versnick een interessante piste om te onderzoeken omdat het land ook een provinciale structuur heeft, een sterke auto-industrie kent en in bepaalde zones fiscale voordeeltarieven aan investeerders geeft. “Deze piste werd verlaten op het ogenblik dat er zich een opportuniteit aandiende om aan verbreding te doen in Vietnam en intensere contacten aan te gaan met meerdere provincies”, luidt het.

“Omdat de beeldvorming die men thans gecreëerd heeft negatief is voor de provincie en in bijzonderheid de provinciale politiek inzake internationale contacten enerzijds en de geloofwaardigheid van Open Vld anderzijds, heb ik beslist om mijn mandaat neer te leggen bij de start van het komende politieke jaar”, kondigt hij in zijn brief aan.

bron: Belga