ACV klaagt tekort aan Nederlandstalig personeel Brusselse brandweer aan

ACV klaagt tekort aan Nederlandstalig personeel Brusselse brandweer aan

Bij de Brusselse hoofdstedelijke brandweerdienst blijft men een loopje nemen met het correct toepassen van de Nederlandstalige taalkaders. ACV Openbare Diensten vindt dat de dienstverlening zo in het gedrang komt. Volgens de christelijke overheidsvakbond is er een tekort van 40 Nederlandstaligen op basis van het kader dat de Brusselse regering in een methodologische nota heeft vastgelegd, en zelfs van 160 op basis van berekeningen van ACV. De taalkaders worden elke zes jaar geëvalueerd. Volgens een methodologische nota, goedgekeurd door de Brusselse regering, moeten er 320 Nederlandstalige personeelsleden zijn om een tweetalige dienstverlening te garanderen. De bevoegde staatssecretaris Cécile Jodogne (DéFI) oordeelde echter dat nieuwe tellingen nu niet mogelijk zijn omwille van een personeelstekort en een hervorming van de beheersstructuur. De taalkaders bij de Brusselse brandweer worden daarom verlengd tot juni 2019, en dat volgens de verhouding 70,58% en 29,42%, aldus ACV Openbare Diensten.

Maar in de praktijk wordt het Nederlandstalige percentage volgens de vakbond niet bereikt. En het huidige personeelsplan van de brandweer respecteert op geen enkele manier de verplichte invulling van Nederlandstalige operationele brandweerlui. Wanneer we de cijfers vergelijken met de methodologische nota zouden er 320 Nederlandstalige brandweerlui moeten zijn. In werkelijkheid betekent dat dus een tekort van veertig Nederlandstaligen. Maar ACV Openbare Diensten kan zelfs aantonen dat er 440 Nederlandstalige hulpverleners op het terrein zouden moeten staan en niet de 320 Nederlandstaligen volgens de nota. Er zijn dus 160 NederlandstaligeIn juni 2017 werden dertig Nederlandstalige brandweerlui aangeworven die hun opleiding mochten aanvangen. Maar door slechte organisatie is er een tekort aan Nederlandstalige opleiders, daarom zullen zij ten vroegste vanaf mei 2018 operationeel zijn. Er worden echter ook zestig Franstalige brandweerlui aangeworven in september 2017. Nochtans zijn dertig van hen in overtal. Voor de Franstalige brandweerlui is er geen probleem qua opleiding en zij zullen inzetbaar zijn vanaf maart 2018. “Vandaag krijgen de Nederlandstalige brandweerlui hun opdrachten, dagelijkse opleiding en bevelen meestal in de Franse taal”, klaagt de vakbond aan.

bron: Belga