11 juli – Bourgeois wil arbeidsmarkt, gezondheidszorg en fiscaliteit overhevelen naar Vlaanderen

11 juli - Bourgeois wil arbeidsmarkt

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil dat er na de verkiezingen van 2019 werk wordt gemaakt van een zevende staatshervorming, waarin arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en personenbelasting volledig naar Vlaanderen worden overgeheveld. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens zijn 11 juli-toespraak op de Kortrijkse Groeningekouter. In zijn toespraak brak de minister-president opnieuw een lans voor een zevende staatshervorming. Dat deed hij al tijdens Matin Première op de Franstalige zender RTBF, maar in Kortrijk gaf hij wat meer duiding bij die plannen. Voor Bourgeois is vooral de overheveling van arbeidsmarktbeleid en gezondheidszorg prioritair, gekoppeld aan meer fiscale autonomie voor de deelstaten. Daarbij verhuizen ook de bijbehorende budgetten – die van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVA en de ziekteverzekering Riziv – naar de deelstaten.

Een eigen Vlaams arbeidsmarktbeleid is voor Bourgeois een noodzakelijke voorwaarde om driekwart van de Vlamingen aan het werk te krijgen, een doelstelling die de Vlaamse regering zich voor 2020 heeft gesteld. Hij verwees daarbij ook naar Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder bij arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, die onlangs nog aan de alarmbel trok in de pers.

Wat gezondheidszorg betreft wil de minister-president vooral “een einde maken aan de versnippering”. Hij verwijst daarbij naar de thuiszorg, die Vlaams wordt geregeld, en de thuisverpleging, een federale bevoegdheid. Gezondheidszorg moet voor Bourgeois volledig naar Vlaanderen, samen met de overeenstemmende Riziv-budgetten. De minister-president pleit ook daar voor een beleid van “responsabilisering”. “Alleen zo kan Vlaanderen de uitgaven doen dalen en financiële ruimte scheppen voor een nog kwaliteitsvoller gezondheidsbeleid”.

Tot slot brak de minister-president ook een lans voor meer fiscale autonomie voor de deelstaten. Hij verwijst daarbij ook naar de Vlaamse resoluties van 1999, waarin de Vlaamse parlementsleden pleitten voor een volledige overdracht van bevoegdheid inzake de personenbelasting. “De twintigste verjaardag, in 2019, lijkt me een uitstekende gelegenheid te zijn om alvast en minstens werk te maken van de uitvoering van de resolutie”, klonk het. Op termijn wil Bourgeois ook de vennootschapsbelasting volledig geregionaliseerd zien.

bron: Belga