Federale regeringstop bijeen over de begroting

De top van de federale regering is zondagavond bijeen op Hertoginnedal voor een verkennende vergadering over de begroting. Om de doelstellingen van volgend jaar te halen, zou volgens het monitoringcomité – de topambtenaren die de begroting opvolgen – bijna 4,3 miljard euro nodig zijn. De inspanning voor de daaropvolgende jaren is nog groter. De regering had zichzelf voorgenomen om tegen 2019 een begroting in evenwicht te krijgen, maar daarvoor is 7,7 miljard euro nodig. Voor een evenwicht in 2020 is bijna 8,3 miljard euro nodig.
Vraag is of de regering aan die doelstelling vasthoudt. Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) zei zaterdag al dat dat moet gebeuren “zonder te raken aan de economische heropleving en zonder de investeringen en jobcreatie af te remmen”. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil alvast niet dat er aan de taxshift wordt geraakt, omdat die de “hervormingsmotor” in gang heeft gezet.
Van Overtveldt wil wel bekijken hoe de “uitgavendrijvers in de sociale zekerheid” onder controle gehouden kunnen worden. CD&V-vicepremier Kris Peeters merkt dan weer op dat er al veel bespaard is in de sociale zekerheid. Peeters zei zondagmiddag op VTM NIEUWS niet te willen focussen op de bedragen, maar wil werken aan een begroting die geloofwaardig is voor Europa en de economische groei en jobscreatie niet in gevaar brengt.
De vergadering zondagavond zal lang niet de laatste zijn over de begroting. De discussie loopt overigens parallel met de hervormingen rond werk en economie.

bron: Belga