Commissie Panama Papers – Sluit geen minnelijke schikking met zware fiscale fraudeurs

Beperk cashbetalingen, trek banklicenties in en sluit geen minnelijke schikkingen met zware fiscale fraudeurs. Dat zijn enkele aanbevelingen van de experts van de commissie-Panama Papers waarover Le Soir, De Tijd en Knack berichten. Omdat de internationale fraude teert op verrichtingen in cash pleiten de experts ervoor om betalingen met cash geld zwaar te beperken en over te stappen naar elektronisch geld. Daarnaast pleiten ze voor een verbod op transacties met vennootschappen in belastingparadijzen als niet duidelijk is wie de uiteindelijke begunstigde is.
Aangezien deze constructies vaak aan het licht komen via zogenaamde klokkenluiders, sporen de experts de beleidsmakers aan om werk te maken van een klokkenluidersstatuut.
Tijdens de hoorzittingen in de commissie bleek dat de betrokken Belgische instellingen niet op de hoogte waren van de offshoreconstructies omdat ze werden opgezet door buitenlandse dochterondernemingen. Om dit te verhelpen willen de experts dat de moedergroep expliciet aansprakelijk kan worden gesteld voor fiscale fraude die door een dochter is opgezet.
Maar ook het gerecht moet meer slagkracht krijgen, klinkt in het rapport. De experts bevelen ten slotte aan daders bij zware fiscale fraude niet langer de kans te bieden een minnelijke schikking af te sluiten.

bron: Belga