Homans legde communicatie diversiteitsambtenaar aan banden

Homans legde communicatie diversiteitsambtenaar aan banden

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans heeft de communicatie van voormalig Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva “aan banden gelegd”. De minister is daarmee ingegaan tegen het spreekrecht en de kritische rol die de ambtenaar had. Dat zegt de Vlaamse Ombudsdienst in een rapport over het veelbesproken ontslag. De ombudsdienst kon beide partijen niet verzoenen en stelt “ernstige schade” vast aan de figuur van de diversiteitsambtenaar. Met het rapport mikt de Vlaamse Ombudsdienst wel op “vertrouwensherstel”.
Even terugspoelen naar het voorjaar van 2017. De al verzuurde relatie tussen Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans en diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva ontspoorde volledig. Na een negatieve evaluatie besliste de Vlaamse regering om Lyubayeva eind maart te ontslaan. Lyubayeva was het niet eens met die evaluatie. Volgens haar werd ze enkel ontslagen omdat ze zich te kritisch had opgesteld tegenover minister Homans.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft als onafhankelijk orgaan geprobeerd beide partijen te verzoenen, maar dat is niet gelukt. Het begeleidende rapport van de ombudsdienst schetst wel een beeld van de achterliggende discussie. Het is duidelijk dat de functie van de diversiteitsambtenaar in een moeilijk spanningsveld ligt. De ambtenaar heeft bijvoorbeeld wel spreekrecht, maar dat spreekrecht is niet onbegrensd. Zo heeft de ambtenaar ook loyauteitsplicht. Die sowieso al moeilijke evenwichtsoefening wordt voor een diversiteitsambtenaar nog moeilijker omdat die ambtenaar net de taak heeft ook kritisch naar het beleid te kijken, zo staat te lezen in het rapport.

Uit het rapport blijkt nog dat minister Homans heeft getracht de communicatie van de diversiteitsambtenaar “aan banden te leggen”. De ombudsdienst verwijst daarvoor naar twee brieven uit 2016 waarin de minister aan de ambtenaar vraagt om “voortaan elke communicatie over uw functie vooraf te willen overleggen met mijn kabinetschef en woordvoerder”. Die instructie druist volgens de ombudsdienst in tegen het spreekrecht van de ambtenaar en tegen de kritische rol die de ambtenaar moet spelen.

Volgens minister Homans moeten die brieven gezien worden in de “specifieke context van het functioneren van de voormalige diversiteitsambtenaar”. Toch is ook zij er, althans volgens het rapport van de ombudsdienst, van overtuigd dat de gebruikte ingreep “niet voor herhaling vatbaar is”.

De ombudsdienst stelt in het rapport dat de figuur van de diversiteitsambtenaar “ernstig beschadigd” is en herstel nodig heeft. Met haar rapport en het daarin uitgewerkte toetsingskader hoopt de Vlaamse Ombudsdienst bij te dragen aan het herstel van vertrouwen rond de figuur van de diversiteitsambtenaar.

bron: Belga