Hervorming eerstelijnszorg in Vlaanderen van start

Hervorming eerstelijnszorg in Vlaanderen van start

De organisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen wordt grondig hervormd. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen roept de lokale besturen en de zorg- en welzijnsvoorziening op eerstelijnszones af te bakenen met telkens 100.000 Vlamingen. Zo zouden er 60 in Vlaanderen moeten komen. Voor de oprichting van die eerstelijnszones voorziet de Vlaamse regering 10 miljoen euro. Minister Vandeurzen broedt al langer op een hertekening van de laagdrempelige eerstelijnszorg in Vlaanderen. In februari van dit jaar werd er nog een grote conferentie rond het thema georganiseerd. Rode draad doorheen de afspraken die toen gemaakt zijn, is: de persoon met een zorgnood moet centraal staan en er moet een geïntegreerd zorgaanbod komen. Nu zet minister Vandeurzen de volgende stap. Er komt een vereenvoudigde structuur met drie niveaus: de eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaamse niveau.

Op het eerste niveau komen de eerstelijnszones. Dat zijn zones, met telkens zo’n 100.000 Vlamingen, waarin lokale besturen gaan samenwerken met zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de organisatie van eerstelijnszorg. Verspreid over Vlaanderen zouden er zo’n 60 eerstelijnszones moeten komen. Voor de organisatie van die eerstelijnszones lanceert minister Vandeurzen nu een oproep. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 31 december 2017.Op het tweede niveau komen er zorgzones, per gebied van 400.000 à 500.000 inwoners. Zij worden gevormd uit verschillende eerstelijnszones. De zorgzones moeten het punt vormen waar generalistische en gespecialiseerde zorg elkaar kruisen. “Op dit niveau wordt expertise gebundeld op het vlak van dementie, geestelijke gezondheid, palliatie en preventie. Er wordt ook gestreefd naar een zo groot mogelijke afstemming met de op te richten ziekenhuisnetwerken in de regio.”

Op het derde en laatste niveau komt er een Instituut voor de Eerste Lijn op Vlaams niveau dat data, methodieken en expertise ter beschikking stelt van de eerstelijnszones en de regionale zorgzones.

bron: Belga