Antwerpen zoekt naar oplossingen voor aanpak van jongeren die passanten bedreigen

Antwerpen zoekt naar oplossingen voor aanpak van jongeren die passanten bedreigen

De Antwerpse politie voert sinds enkele dagen grootschalige controleacties uit in de wijk Antwerpen-Noord naar aanleiding van aanhoudende overlast door een groepje jongeren. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag. De jongeren zouden automobilisten tegenhouden om hen ‘tol’ te vragen, andere kinderen verplichten om te vechten en vrouwelijke passanten lastigvallen. Antwerps schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) noemt de maatregel van de politie “noodzakelijk en terecht” maar stelt ook dat er een integrale aanpak door een veelheid aan diensten en bewoners nodig is om tot een echte oplossing te komen. Volgens de lokale politie gaan de feiten van onschuldig kattenkwaad tot ernstige feiten zoals vandalisme en bedreigingen. Bij het parket zijn wel nog geen klachten ingediend. De politie stelt dat eerst de buurtregisseurs en het wijkteam geprobeerd hebben om de problemen onder controle te krijgen, maar dat nu een strengere aanpak nodig is. Er worden regelmatig identiteitscontroles gehouden om de aanstokers te kunnen identificeren.

“Samenleven in een grootstad vraagt inspanningen van alle burgers, maar als er grenzen worden overschreden moet je als stadsbestuur optreden”, vindt ook schepen Ait Daoud. “Een kleine groep jongeren die een buurt verzieken, moet dan ook stevig aangepakt worden. Het garanderen van de veiligheid door middel van repressie is hier één luik van, maar we moeten deze jongeren ook een alternatief bieden.”Ait Daoud pleit voor een “integrale samenlevingsaanpak” door beleidsdomeinen als samenleven, jeugd, sport en cultuur en de politie, “waarbij er gezocht wordt naar zinvolle alternatieven voor de jongeren, maar ook met een duidelijke vraag om die kansen te grijpen, een klare oproep tot burgerplicht”. Ook de buurt moet in dat overleg betrokken worden, klinkt het.

bron: Belga