Politieke crisis Franstalig België – Nieuwe kinderbijslag wellicht niet klaar tegen 2019

Politieke crisis Franstalig België - Nieuwe kinderbijslag wellicht niet klaar tegen 2019

Waals minister-president Paul Magnette (PS) vreest dat de geplande hervorming van de kinderbijslag in Wallonië, mee door de politieke crisis aan Franstalige kant, niet zal kunnen starten in 2019. Volgens Magnette is de continuïteit van de betalingen wel gegarandeerd. De politieke crisis aan Franstalige kant laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Vandaag blokkeerde het cdH een derde van de punten op de agenda van de Waalse regering, waaronder de geplande afschaffing van het kijkgeld. Het cdH wil die afschaffing niet meer doorvoeren met de PS, maar bij voorkeur in een nieuwe coalitie met de MR.

Maar ook speerpunten van het cdH komen op de helling te staan, zo waarschuwt Waals minister-president Paul Magnette. Zo dreigt er een probleem voor de hervorming van de kinderbijslag, een dossier van cdH-minister Maxime Prévot. Die had eerder laten verstaan dat hij de geplande hervorming van de kinderbijslag graag wil laten goedkeuren tegen 20 juli, los van de coalitie die aan de knoppen zit.Wallonië wil graag, net als Vlaanderen, op 1 januari 2019 starten met de hervormde kinderbijslag, al hield men aan Waalse kant wel een slag om de arm met de mogelijke verlenging van een overgangsperiode. Maar volgens minister-president Magnette slinken de kansen op een akkoord tegen 20 juli. Magnette staat achter het akkoord dat bereikt werd met het cdH, maar hij benadrukt dat hij nog geen teksten heeft ontvangen. Er zijn ook nog verschillende adviezen nodig. “We hebben het Overlegcomité ook al verwittigd dat we net als Brussel wellicht niet op tijd klaar zullen zijn voor de invoering op 1 januari 2019”. De PS’er benadrukt wel dat de uitbetaling van de bijslagen sowieso gegarandeerd zal blijven door de tijdelijke voortzetting van het bestaande systeem.

bron: Belga