“Luchthaven komt verplichtingen inzake geluidsnormen na”

Luchthaven komt verplichtingen inzake geluidsnormen na

Brussels Airport Company (BAC), de uitbater van de luchthaven van Zaventem, leeft zijn verplichtingen na als het gaat over de geluidsnormen die worden opgelegd door het Brussels hoofdstedelijk gewest. Tot die conclusie komt de Dienst Regulering, de economische regulator van de luchthaven, in een rapport. Hoewel de geluidsnormen niet aan Brussels Airport Company zelf worden opgelegd en de uitbater evenmin tussenkomt in het baangebruik op de luchthaven, moet hij volgens zijn licentie wel “de geluidsnormen, uitgevaardigd door het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Vlaams gewest, na overleg met de federale staat, naleven en doen naleven”.

Na een reeks klachten dat de luchthavenuitbater de geluidsnormen van het Brussels hoofdstedelijk gewest “voortdurend” zou betwisten, besliste de regulator na te gaan of BAC genoeg inspanningen doet om de geluidsnormen “te doen naleven”.Ja, is de conclusie. Zo informeert BAC de luchtvaartmaatschappijen voldoende over de geldende geluidsnormen. Ook zijn de tarieven in Brussel voldoende gedifferentieerd (met hogere tarieven voor luidere vliegtuigen en ook ’s nachts) “om luchtvaartmaatschappijen ertoe aan te zetten de geluidsnormen te respecteren”.

Het onderzoek kwam er na klachten in februari en maart van omwonenden en een actiecomité. De Dienst Regulering is niet bevoegd om de klachten zelf af te handelen, maar besliste om na te gaan of Brussels Airport Company zijn licentievoorwaarden naleeft.

bron: Belga