Attest van draagkracht in kinderopvang geschrapt

Attest van draagkracht in kinderopvang geschrapt

Het attest van draagkracht in de kinderopvang wordt geschrapt. Dat attest moet aangeven hoeveel kinderen een kinderbegeleider ‘aan kan’. Maar omdat het attest maar een momentopname is, kan het ook een vals gevoel van veiligheid geven. Daarom wordt het attest vervangen door een systeem van permanente evaluatie. Dat staat in een voorstel van Katrien Schryvers (CD&V), Lies Jans (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld) dat is goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Wie een kinderopvang heeft, moet voor elk van zijn kinderbegeleiders een ‘attest van draagkracht’ hebben. Dat attest is een soort bewijs dat de begeleider bekwaam is om aan kinderopvang te doen en bepaalt ook hoeveel kinderen de begeleider ‘aan kan’. “Maar draagkracht is veranderlijk en een evolutief gegeven. De thuissituatie van de kinderbegeleider, de ervaring… Het zijn allemaal elementen die bepalend zijn voor wat iemand op een bepaald moment aan kan. Dat maakt het voor ondersteunende organisaties moeilijk om draagkracht vast te leggen in een attest”, zegt Katrien Schryvers (CD&V).

Daarom wordt het attest geschrapt. Het wordt vervangen door een systeem van permanente evaluatie. “Dit decreet komt tegemoet aan onze bekommernis om de administratieve lasten in de kinderopvang te beperken”, zegt Open Vld-politica Freya Saeys. “Niet de formaliteit van een attest maar wel een reële inschatting van de draagkracht van de kinderbegeleider op elk moment is het belangrijkst om de kwaliteit van de opvang te waarborgen.”bron: Belga