Schauvliege wacht uitspraak ten gronde over Essers af

Schauvliege wacht uitspraak ten gronde over Essers af

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wijst erop dat de uitspraak van de Raad van State in het Essers-dossier nog geen uitspraak ten gronde is. Ze blijft er ook bij dat in het dossier een zorgvuldige afweging is gemaakt tussen economische en ecologische belangen. Maar het is vooral “door de oproep van een BV (Wouter Deprez, red.)” dat het verzet tegen het Essers-dossier is gegroeid.

De Raad van State heeft gisteren beslist het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van het transportbedrijf H. Essers in Genk te schorsen. De uitspraak betekent meteen dat Essers de geplande logistieke hal (minstens voorlopig) niet kan bouwen.
In antwoord op een vraag van sp.a-parlementslid Bruno Tobback in het Vlaams Parlement benadrukte minister van Leefmilieu Joke Schauvliege dat het nog niet gaat om een uitspraak ten gronde. “De Vlaamse regering zal de procedure voortzetten. Wanneer er een uitspraak ten gronde is, zullen we bekijken hoe we het zullen aanpakken”.Volgens de CD&V-minister is het Essers-dossier “geen evident dossier”, maar is er zorgvuldig gezocht naar een evenwicht tussen natuurbescherming en jobcreatie. Schauvliege: “Dat is een broos evenwicht. Het is dan bijzonder jammer dat sommigen dat evenwicht niet zien en expliciet voor een kant ervan kiezen.”

Volgens Schauvliege zijn in het verleden alle alternatieven uitgebreid afgewogen en was er eigenlijk geen discussie over de oplossing die uit de bus kwam. “Maar plotseling kwamen we evenwel in een andere wereld terecht, en na een oproep van een BV in de pers kwam er een actie tegen dat bos en begonnen politieke partijen zich ook te verzetten tegen dit dossier. Ik kan alleen vaststellen dat dit grondig alternatievenonderzoek heeft plaatsgevonden en dat men onder een bepaalde druk van mening is veranderd.”

bron: Belga