“Windmolens moeten stoppen met draaien als vleermuizen uitvliegen”

Windmolens moeten stoppen met draaien als vleermuizen uitvliegen

Het agentschap Natuur en Bos vraagt dat windmolens stoppen met draaien wanneer vleermuizen uitvliegen. Zo kunnen bedreigde vleermuizen beter beschermd worden, schrijven de kranten van Mediahuis dinsdag. Veel soorten vleermuizen zijn met uitsterven bedreigd. Volgens Joris ­Everaert van het Instituut voor Natuur en Bos ­(INBO) dreigen nieuwe windmolens een zware impact te hebben op de resterende populatie. “Europees onderzoek gaat ervan uit dat een turbine in een risico­gebied – in bosrijke gebieden en langs de kust – tot twintig vleermuizen kan doden op jaarbasis. Voor Vlaanderen ontbreken cijfers, maar in Duitsland gaan ze uit van 250.000 vleermuisslacht­offers per jaar”, benadrukt Everaert.
Over de oorzaak variëren de theorieën. “Sommigen denken dat de sonar van de dieren in de war raakt door het draaien van de wieken. Andere experts menen dat ze zelfs gelokt worden door de turbines, omdat ze die verwarren met bomen en denken dat ze daar veilig een nest kunnen maken.”
Energieproducenten moeten daarom bij de bouw van nieuwe windturbines niet alleen rekening houden met vogelsterfte, lawaaioverlast en de slagschaduw, maar ook met vleermuizen. Het Vlaamse agentschap Natuur en Bos verspreidde recent een richtlijn, waarbij wordt gepleit voor “milderende maatregelen”. Die houden in dat de windturbines iets later opstarten, pas bij een wind van 6 meter per seconde.
En dat ze de wieken stilhouden op momenten dat de vleermuizen uitvliegen op zoek naar voedsel. Dat gebeurt ’s nachts, op voorwaarde dat het zeker 10 graden warm is en het niet of nauwelijks regent. De maat­regelen gelden vooral van begin april tot eind oktober.

bron: Belga