Samusocial – Loon van Peraïta werd (deels) door 3 instanties betaald, die dat niet van elkaar wisten

Samusocial - Loon van Peraïta werd (deels) door 3 instanties betaald

“Ik heb het verslag van de Brusselse Inspectie van Financiën uit 2013 pas vorige maand voor het eerst gezien”. dat verklaarde Rudi Du Chau van de federale Inspectie Financiën dinsdag in de onderzoekscommissie Samusocial. “Ook nu zal het onderzoek voornamelijk gescheiden gebeuren. Beide rapporten kunnen nadien wel bijeen gelegd worden”, voegde hij eraan toe. Het loon van Pascale Peraïta bleek (deels) door drie instanties betaald te worden, die dat niet van elkaar wisten. Na de Brusselse inspecteurs, was het dinsdag in de late namiddag de beurt aan drie leden van de federale Inspectie van Financiën – Du Chau, Frederik Verhaeghe, Christian Lambert. Zij staan op het punt een onderzoek te voeren naar het oneigenlijk gebruik van subsidies aan Samusocial voor de winteropvang 2016-2017. Dat gebeurt op vraag van staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie Zuhal Demir. De opdracht werd later op vraag van de ministerraad uitgebreid naar 5 jaar en nadien op vraag van de minister van Begroting naar 10 jaar. Het onderzoek gebeurt op basis van verantwoordigingsstukken. “Het gaat dus niet om een audit van Samusocial”, benadrukte Verhaeghe.
Tegen midden september hoopten de inspecteurs reeds een aantal resultaten te hebben van hun onderzoek. Dan zullen ze wellicht opnieuw langskomen bij de onderzoekscommissie. De federale subsidies aan Samusocial zijn tweevoudig: de subsidie van Maatschappelijk Integratie voor de tweedelijnsopvang van daklozen, en de opvang van asielzoekers, via conventies die tussen Fedasil en Samusocial werden afgesloten. Vandaag biedt Samusocial onderdak aan 400 asielzoekers.
Lambert erkende dat de verantwoordingsstukken van Samusocial vaak vaag waren en erg moeilijk te controleren. Hij verwees naar het voorbeeld van een factuur van het OCMW aan Samusocial voor het wassen van 11.800 lakens. “Wat is het aandeel hierin van asielzoekers?”, vroeg hij zich af.
Heel wat verwarring was er over welke instantie het loon van (toenmalig) Samusocial-directrice Pascale Peraïta betaalt. Zij ontving in 2013 192.705,34 euro bruto, waarvan 33.000 euro premies voor overuren volgens het verslag van de Brusselse Inspectie Financiën. Tijdens hun hoorzitting lieten de regionale inspecteurs verstaan dat het loon van de directrice door de GGC werd betaald. Federaal inspecteur Verhaeghe verklaarde dat hij in zijn lopende onderzoek vastgesteld had dat in de maanden november en december 2013 25 procent van het loon van de directrice door Maatschappelijke Integratie werd betaald. Zijn collega Lambert voegde daaraan toe dat Fedasil 50 procent van het loon betaalt.
Aan het einde van de hoorzitting steeg ook de onduidelijkheid over de vraag van regionaal inspecteur Wilbert Stoefs om van de POD Maatschappelijke Integratie de verantwoordingsstukken voor de federale subsidies aan Samusocial te verkrijgen om na te gaan of er sprake is van dubbele subsidiëring. Stoefs verklaarde niets ontvangen te hebben, op de subsidiebesluiten na. Rudy Du Chau vond dat daarmee ingegaan was op de vraag, “zoniet had hij maar bijkomende informatie moeten vragen”.

bron: Belga