Mystery calls – Communicatie Peeters wekt wrevel op bij werkgevers

Mystery calls - Communicatie Peeters wekt wrevel op bij werkgevers

Langs werkgeverszijde wordt ontstemd gereageerd op de communicatie van minister van Werk Kris Peeters over de mystery calls. De werkgeversorganisaties hadden net deze week immers een afspraak gemaakt bij Peeters om hun gezamenlijk actieplan tegen discriminatie te overhandigen. “We betreuren dat Peeters vandaag dit soort communicatie voert en daarbij kennelijk niet heeft willen wachten op de overhandiging van het actieplan tegen discriminatie van de werkgevers”, klinkt het bij Unizo. “De overhandiging voor morgen is nochtans duidelijk met zijn kabinet afgesproken. De timing van de communicatie van Peeters kan dus geen toeval zijn.” Ook werkgeverskoepel VBO zegt “verrast” te zijn door de communicatie van Peeters.

Ook ondernemersorganisatie NSZ is niet tevreden. “Aanwerven is geen spelletje”, reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Een werkgever kiest voor de juiste man of vrouw op de juiste plaats, ongeacht achtergrond, leeftijd, geslacht en zo meer.” Volgens NSZ zijn mystery calls “een uiterst bedenkelijke praktijk die eenzijdig de werkgevers viseert”.Omdat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad geen vooruitgang boeken, wil Peeters zelf mystery calls doordrukken, klonk het vandaag in de kranten van Mediahuis. “Eind vorige week heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) mij zijn advies over mystery calls bezorgd. De sociale partners vragen meer tijd om dit te bespreken, maar ze hebben tijd genoeg gehad”, zegt Peeters, die het dossier nog voor het zomerreces op de regeringstafel wil brengen.

bron: Belga