Multinationals moeten transparanter, vindt EU

Multinationals moeten transparanter

Multinationals met een omzet van minstens 750 miljoen euro zullen openbaar moeten maken hoeveel belastingen ze in elke Europese lidstaat betalen, hoeveel ze er verdienen, hoeveel subsidies ze er krijgen en hoeveel mensen ze er tewerkstellen. Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor die zogenaamde landenrapportering. Er is ook een vrijwaringsclausule aangenomen die de bedrijven de mogelijkheid biedt commercieel gevoelige informatie achter te houden. De maatregel komt er om bedrijven tot meer transparantie aan te zetten. Hugues Bayet (PS), de Belgische rapporteur van het dossier, wilde alle ondernemingen die een omzet van 40 miljoen euro of meer draaien verplichten hun financiële en andere informatie bekend te maken, maar uiteindelijk kwam de drempel hoger te liggen. Ongeveer één op de tien bedrijven heeft een omzet van 750 miljoen euro.

De vereiste transparantie is bovendien niet absoluut. De EU-lidstaten kunnen beslissen om bedrijven toe te staan bepaalde commercieel gevoelige informatie achter te houden. Zo’n uitzondering moet bij de Europese Commissie aangemeld worden en moet jaarlijks vernieuwd worden.

bron: Belga