Goed 5.600 deelnemers voor toelatingsexamen arts en tandarts

Precies 5.675 studenten hebben zich ingeschreven voor het toelatingsexamen arts en tandarts dat dinsdagvoormiddag vanaf 9.30 uur wordt georganiseerd op de Heizel. Aan de organisatie van het examen is dit jaar niets veranderd. De grootste veranderingen zijn voor volgend jaar. De toelatingsproef bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt de kennis en het inzicht in wetenschappelijke vakken als wiskunde, fysica, chemie en biologie getest. Anderzijds wordt er aan de hand van casussen ook gepeild naar het probleemoplossend vermogen van de studenten.
De opleidingen arts en tandarts zijn de enige universitaire opleidingen waarvoor de toegang via een toelatingsexamen beperkt wordt.
Op 29 augustus wordt de tweede zit van het toelatingsexamen georganiseerd.
Vorig jaar waren er in totaal 6.367 unieke deelnemers voor het toelatingsexamen, van wie er 1.229 (of 19,3 pct) uiteindelijk slaagde.
Volgend jaar verandert het een en ander aan de proef: er zullen niet alleen meer kandidaten kunnen starten aan de opleiding, er komt ook een numerus fixus en een aparte proef voor artsen en tandartsen. Het numerus fixus houdt in dat de best gerangschikte deelnemers aan de opleiding zullen kunnen starten. Vanaf dan zal enkel een vast aantal best gerangschikten een ‘ticket’ voor hun opleiding krijgen. Voor het academiejaar 2018-2019 gaat het in totaal om 1.239 starters. In het verleden lag dat aantal gemiddeld op 1.081. Ook inhoudelijk zullen de proeven bijgestuurd worden.

bron: Belga