Deradicalisering – Vredesinstituut roept op tot gerichte begeleiding en inclusieve samenleving

Vlaanderen moet individuen gericht begeleiden, ook in en na de gevangenis, en inzetten op een brede preventie en een inclusieve samenleving om de voedingsbodem van gewelddadig extremisme te verkleinen. Daartoe roept het Vlaams Vredesinstituut op in een adviesnota bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering. In de nota geeft het Vlaams Vredesinstituut enkele adviezen aan het Vlaams parlement en de Vlaamse regering. Zij moeten er zo voor zorgen dat de veiligheidsketen sluitend is, “in het bijzonder van de gevangenis tot en met de re-integratie in de samenleving”.
Daarnaast moet Vlaanderen in de gevangenissen ook voorzien in een begeleidingsaanbod voor deradicalisering of disengagement (gedragsverandering), “dat zowel inzet op ideologie als op andere levensdomeinen zoals psychosociale begeleiding en toeleiding tot werk of vrijetijdsbesteding”.
“De Vlaamse overheid kan er mee over waken dat een individu doorlopende deradicaliserings- of disengagementbegeleiding krijgt in de hele veiligheidsketen, bijvoorbeeld van in de gevangenis tot in de lokale gemeenschap waar een vrijgelaten individu geherintegreerd moet worden”, klinkt het in de nota.
Meer algemeen geeft het Vlaams Vredesinstituut de raad om binnen de Vlaamse beleidsdomeinen prioritair werk te maken van een meer inclusieve samenleving. “De realiteit van superdiversiteit in Vlaanderen stelt de samenleving voor een aantal nieuwe uitdagingen die best aangepakt worden doorheen alle beleidsdomeinen”, klinkt het.
Op 7 juni 2017 stelde de Vlaamse regering het vernieuwde actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering voor, aldus het Vredesinstituut. In de onderzoekspublicatie ‘Deradicalisering: wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid’, die het Vredesinstituut dinsdag ook voorstelde, zitten bevindingen die de uitvoering van het actieplan kunnen ondersteunen.

bron: Belga